logo polis-d.ru POLIS-D.RU | Личный кабинет | Контакты | Доставка товара

Настольная лампа декоративная 1406L/3/141-39/G/SH2A-160

Подвесной светильник 1950/42/G/SH2A

Daniel Jakimiec Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu


Daniel Jakimiec – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu     Śląskiego w Katowicach;  w trakcie  studiów  doktoranckich  wyróżniony  stypendium  dla  najlepszych doktorantów.  W latach 2008–2009  pracował  jako  asystent  sędziego w  wydziale  rodzinnym  i nieletnich oraz  w  wydziale karnym i  w  wydziale  pracy  sądu  rejonowego;  w grudniu 2009 r.  został  mianowany          na stanowisko  referendarza  sądowego w wydziale cywilnym, w wydziale ksiąg  wieczystych   oraz  w  sekcji  windykacji  należności sądowych i wykonywania orzeczeń w ramach wydziału karnego; jako woluntariusz świadczył pomoc  prawną  podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. Jest autorem    wielu  artykułów  naukowych  oraz monografii. Instytucja  kuratora  dla  osoby  nieznanej  z  miejsca  pobytu  to  jedna z  gwarancji  procesowych funkcjonujących w polskiej procedurze cywilnej.  W  monografii  Kurator  dla  osoby  nieznanej  z  miejsca pobytu  zostały omówione gwarancje procesowe polskiego postępowania cywilnego w kontekście unormowań  europejskich,  a  także zagadnienia  dotyczące  zastępstwa  procesowego  w postępowaniu cywilnym. „ Stale potrzeba jest bowiem opracowań, które zwracają uwagę i przybliżają kanony legislacyjne uznawane za nadrzędne, ponadnarodowe, mające istotne znaczenie także dla prakseologicznej strony procedowania. Na tę potrzebę odpowiada niewątpliwie przedstawiona czytelnikowi monografia, cenna zwłaszcza dla praktyków prawa (procesualistów). Jej wartość wynika nadto nie tylko z faktu wskazania aksjologicznych źródeł obecnych rozwiązań normatywnych krajowych i ponadkrajowych dotyczących gwarancji procesowych (działalność Rady Europy, instytucji Unii Europejskiej w dziedzinie  ochrony  praw  człowieka  oraz  działalność OBWE),  ale również i z tego, że Autor zamieścił      teksty  Zaleceń  Komitetu Ministrów Rady Europy – umożliwiając tym samym czytelnikowi konfrontację z tekstem źródłowym”. z recenzji dr Elżbiety Lemańskiej

1728.91 РУБ

похожие

Подробнее

Wiesław Budzyński Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila


Fascynująca opowieść o wyjątkowym człowieku i poecie!
 Krzysztof Kamil Baczyński, którego życie owiane jest legendą, był poetą o wielkiej wrażliwości i wyobraźni. Pełen niepokojów i mrocznych przeczuć, był jednym z najzdolniejszych i najbardziej obiecujących poetów pokolenia Kolumbów.  Historię młodego twórcy, który odznaczał się ogromną dojrzałością i świadomością czasu i miejsca, które wyznaczyła mu historia, dopełniła śmierć w Powstaniu Warszawskim.  Książka Wiesława Budzyńskiego jest wynikiem wieloletniej wędrówki pisarza  śladami Baczyńskiego. Autor dotarł do ludzi z bliskiego otoczenia poety (w pewnym momencie zamieszkał nawet w tym samym domu), z podziwu godną rzetelnością zbierał  czasami sprzeczne ze sobą relacje i sprawdzając je, dociekał prawdziwości faktów.  Jako pierwszy biograf zwrócił uwagę na przemianę ideową poety, przedstawił motywy, które skłoniły Baczyńskiego do walki o niepodległość, opisał jego rodzinne problemy, podał najbardziej wiarygodną i logiczną wersję śmierci.
 MIŁOŚĆ I ŚMIERĆ KRZYSZTOFA KAMILA jest zapisem wielkiej  ponad trzydziestoletniej przygody literackiej autora.  Książka Wiesława Budzyńskiego jest namiętną opowieścią o życiu poety i jego bliskich. Wszystko – od rodzinnej historii, poprzez dzieciństwo, lata szkolne i małżeństwo z Barbarą, śmierć, którą badacz stara się odtworzyć nie zaniedbując żadnego szczegółu i nie bagatelizując sprzeczności – zostało w niej zrekonstruowane z zadziwiającą rzetelnością.                                                              (fragment recenzji w czasopiśmie „SUKCES")

419.62 РУБ

похожие

Подробнее

Лента энкодера для плоттеров JV22-160, JV3-160, JV33-160, CJV30-160

Лента энкодера для плоттеров JV150-160, JV300-160, CJV150-160, CJV300-160

Agnieszka Pająk Co kupować, by jeść zdrowo. Shopping IQ


Nowa   książka autorki bestsellera Metaboliczne IQ ? twój kod do zdrowia!
 Czy zdrowe odżywianie jest drogie?
 Dlaczego czytanie składu na etykietach już nie wystarczy?
 Jak odróżnić produkty, które służą naszemu zdrowiu, od tych, które nas   trują?
 Agnieszka Pająk podpowiada, jak kupować produkty spożywcze, by jeść mądrze   i zdrowo!
 Codziennie na zakupach podejmujemy decyzje dotyczące odżywiania. Każda z   nich ma wpływ na nasze zdrowie. Planując zakupy, warto wziąć pod uwagę nie   tylko cenę i jakość produktów ? ale też indywidualne potrzeby naszego   organizmu.
 W książce znajdziesz:
 test na poziom tolerancji glutenu gotowe plany posiłków dla każdego z typów   metabolicznych przepisy na dania bez glutenu, cukru i nabiału Planuj mądrze,   kupuj odpowiedzialnie i odżywiaj się zdrowo!

669.74 РУБ

похожие

Подробнее

Daniel Jakimiec Metodyka pracy sędziego i referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym


Daniel Jakimiec – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; w trakcie  studiów  doktoranckich  wyróżniony stypendium dla najlepszych doktorantów. W latach 2008–2009  pracował  jako  asystent  sędziego w  wydziale  rodzinnym  i nieletnich oraz w wydziale karnym i  w  wydziale  pracy  sądu  rejonowego;  w grudniu 2009 r. został  mianowany na stanowisko  referendarza  sądowego w wydziale cywilnym, w wydziale ksiąg  wieczystych   oraz  w  sekcji  windykacji  należności sądowych i wykonywania orzeczeń w ramach wydziału karnego; jako woluntariusz świadczył pomoc prawną  podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. Jest autorem wielu artykułów  naukowych  oraz monografii. Przestrzeganie zasad postępowania wieczystoksięgowego jest niezbędne m.in. dla jego dystynktywnej instytucji, którą jest rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, oraz dla domniemania zgodności stanu prawnego ujawnio-nego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Wspomniane zasady i  instytucje  pozostają w  ścisłym związku z funkcją, jaką w postępowaniu wieczystoksięgowym pełnią sąd lub referendarz sądowy. W  monografii  Metodyka pracy sędziego i referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym autor dokonuje analizy czynności sędziego i referendarza sądowego składających się na założenie księgi wieczystej  i  ujawnienie  w  niej  stanu  prawnego  nieruchomości. W opracowaniu zostały też przedstawione zasady sporządzania wpisów w poszczególnych działach księgi wieczystej, charakter tych  wpisów  oraz  znaczenie skutków, które z nich wynikają, a także aspekt udziału poszczególnych podmiotów w postępowaniu wieczystoksięgowym.

1594.62 РУБ

похожие

Подробнее

Krzysztof Mielewczyk Lubieżna częstotliwość


21 opowieści z przaśnych czasów komuny i przaśnej teraźniejszości. Figle  harcerzy na obozie, pochlanki młodzieży wiejskiej w akademiku, hotelowe  wywczasy w Egipcie i podróż pociągiem stanu wojennego. Wszystko to  obserwuje lubieżne oko, wyłapując najbrudniejsze szczególiki. Oto  codzienny realizm badziewiackich ziomków, których swawole cielesne i  konsumpcyjne nierzadko kończą się pawiem. Każda opowieść to perełka  ciężka do strawienia, a zatem: niesmacznego!
 „LECĘ CIĘŻKĄ NOCĄ AIRBUSEM, KRAJ W GRUDNIOWEJ ZAMIECI. NA POKŁADZIE  RÓŻNE JĘZYKI SŁYSZYMY. W POLSKIM KASKADA KUREW I CHUJÓW. SĄ NIEMOWLAKI.  NA RAZIE SIĘ DRĄ TYLKO. ALE NIEBAWEM WARCHLAKI ZNAD WISŁY ROZPOZNAWALNE  BĘDĄ, JAK ICH OBECNIE DOROŚLI KRAJANIE…”

Każdy, kto z przyjemnością czytał „Zapiski starego świntucha”  Charlesa Bukowskiego, z  entuzjazmem zanurzy się w lubieżnych  opowiastkach Krzysztofa Mielewczyka. Stylizowane nieco na gawędę  szlachecką, pełne inteligentnego humoru historyjki dostarczą  czytelniczej frajdy smakoszom gatunku. Ubawiłem się setnie tą prozą.  Jest tu coś z  perwersji i  obsesji Bukowskiego, ale i  coś z  poezji  opowiadań Hrabala. Gdyby Tarantino znał Mielewczyka, mógłby zrobić z  ? tego materiału niezły film. Sęk w tym, że nie zna. Tym gorzej dla  Tarantino. – Krzysztof Skiba
Pisać na poważne tematy lekko, ale mądrze, a  przede wszystkim  dowcipnie, to niełatwa sztuka. „Lubieżna częstotliwość” zadowoli nawet  najbardziej wybrednych miłośników nienudnej prozy. Polecam. – Maciej Pieprzyca

 Od Autora: Urodziłem się na Łąkowej, w  gdańskiej dzielnicy „długich  noży”. Dorastałem w  świecie sportu i  ulicznego gangu. Słuchając jazzu,  Marleya i  Sex Pistols, punkowałem w  słynnej sopockiej „Załodze”, a   pierwsze pieniądze zarobiłem nocną porą, machając pałkami na perkusji  w  legendarnym Deadlocku i  łopatą przy wyładunku węgla na kolejowej  bocznicy. Studia dziennikarskie na „czerwonym uniwersytecie” – Śląskim  w  Katowicach – okadziłem pracą magisterską o  Günterze Grassie.  Świętych krów nie uznaję, co ostatecznie poskutkowało pożegnaniem z   radiem publicznym. Media zamieniłem na powrót do korzeni, natury i   sportów ekstremalnych. Ale wieloletnia przygoda z  dziennikarstwem  śledczym zaowocowała pisaniem. To kwintesencja pół wieku obserwacji  rzeczywistości, brutalnej, śmiesznej, żałosnej, twardej i  ckliwej.  Świadomie używam języka, który więksi niż ja znawcy określają jako  radiowo-barokowy, czyli szybki i  z  rytmem. Z  przystankami na  przemyślenia. Jak moje życie, nie do końca prawdziwe.

320.33 РУБ

похожие

Подробнее

Daniel Jakimiec Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym


W książce Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym została przedstawiona zależność między stadium przedsądowym pomocy rodzinie oraz stadium sądowym. Uwagi dotyczące stadium przedsądowego  koncentrują   się  na  roli  pedagogów  szkol-nych,  podmiotów realizujących zadania interdyscyplinarne „Niebieskiej Karty”, asystentów rodziny, rodzin wspierających, placówek wsparcia dziennego i innych podmiotów funkcjonujących            w strukturach or-ganizacyjnych gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz w  powiatowych   centrach  po-mocy  rodzinie. Autor dokonuje także analizy czynności sądu w postępowaniu wykonawczym w sprawach rodzinnych           i opiekuńczych. Jego rozważania skupiają się na przeciwdziałaniu dysfunkcjonalności rodziny, przede wszyst-kim  przez wskazanie  optymalnych  metod  dążenia  do reintegracji naturalnego środowiska rodzinnego osób objętych sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

1661.76 РУБ

похожие

Подробнее

Харлан Кобен Na gorącym uczynku


Siedemnastoletnia Haley McWaid jest doskonałą  uczennicą i chlubą swoich rodziców. Pewnego dnia nie powraca  do domu.  Po trzech miesiącach bezskutecznych poszukiwań jej najbliżsi są  przygotowani na najgorsze. Dan Mercer, pracownik opieki społecznej,  wpada w pułapkę zastawioną przez reporterkę Wendy Tynes, realizującą  program telewizyjny „Przyłapani na gorącym uczynku”, służący  demaskowaniu przestępców seksualnych. Za próbę seksu z nastolatką staje  przed sądem.  Ku oburzeniu miejscowej społeczności sąd uniewinnia mężczyznę. Swoje  niezadowolenie z wyroku szczególnie ostro demonstruje były szeryf  federalny, Ed Grayson. Od jawnej wrogości przechodzi do czynów,  proponując reporterce, by pomogła mu dokonać samosądu na rzekomym  pedofilu. Wendy odmawia, lecz Mercer i tak musi zginąć. Czy zabił go  Grayson? Czy Dan maczał palce w zaginięciu Haley McWaid? Dlaczego w jego  telefonie komórkowym było zdjęcie zaginionej dziewczyny? Wendy   stopniowo  zdaje  sobie  sprawę,  że  padła    ofiarą    gigantycznej   manipulacji… Zaginięcie nastolatki uruchamia spiralę zbrodni…

480.28 РУБ

похожие

Подробнее

Pavol Rankov Matki


Po wyzwoleniu Czechosłowacji przez Armię Czerwoną w 1945 roku, młoda   kobieta o imieniu Zuzana zostaje oskarżona o zdradę kochanka,   radzieckiego partyzanta. Zesłana do Gułagu, rodzi syna. Chłopcu udaje   się przeżyć. Codzienność Zuzany to wieloletnia walka o przetrwanie wśród   kobiet, które więcej dzieli niż łączy. Po śmierci Stalina zesłańcy  mogą  wrócić do swoich domów. Syn Zuzany będzie jednak, jak przystało na   sowieckiego obywatela, nosił czerwoną chustę pionierów wokół szyi…   Sześćdziesiąt lat później kobieta rozmawia z pewną studentką, która   przygotowuje pracę na temat macierzyństwa w trudnych warunkach.

537.14 РУБ

похожие

Подробнее

Скатерть гобеленовая "Русское поле" (круглая) (160*160)


Размеры:160*160

1709 РУБ

Грандсток похожие

Подробнее

Теплый пол Теплолюкс Tropix-160 MHH 160-1.0

Скатерть гобеленовая "Сказки Персии" (круглая) (160*160)


Размеры:160*160

1709 РУБ

Грандсток похожие

Подробнее

Каркас для ванны BelBagno 160 (BB102-160-MF)

Фронтальная панель BelBagno 160 (BB102-160-SCR)

Скатерть гобеленовая "Голландские цветы" (круглая) (160*160)


Размеры:160*160

1709 РУБ

Грандсток похожие

Подробнее

Скатерть гобеленовая "Екатерина" (круглая) (160*160)


Размеры:160*160

2539 РУБ

Грандсток похожие

Подробнее

6 низких моделей, добившихся головокружительного успеха

23 февр. 2017 г. - Встречай топ-5 низеньких моделей, которые добились признания в fashion-индустрии. Кейт Мосс, Кара Делевинь, Летиция Каста - все ...

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию ...

... эталонов единиц величин - Сызранский филиал ФБУ "Самарский ЦСМ". ... турбинный преобразователь расхода типа "Smits-50" модель 2GS2C6 N ... эталон единицы объема - мерник образцовый М2р-200 2 разряда N 160, 3.1.

The Oxford Handbook of Rehabilitation Psychology

Jamison, R. N., Sbrocco, T., & Parris, W. C. V. (1989). The influence of physical and psychosocial ... 46, 153–160. Kernan, T., & Rainville, J. (2007). Observed ...

Бета-блокаторы: подробная статья. Механизм действия и ...

Бета-блокаторы : классификация, свойства, механизм действия. Список препаратов ...

Tesler WCV-160 – купить винный шкаф, сравнение цен интернет ...

Винный шкаф Tesler WCV-160 ✓ Купить по лучшей цене ✓ Описание, фото, видео ✓ Рейтинги, тесты, сравнение ✓ Отзывы, обсуждение пользователей.

anti-beta Actin antibody | GeneTex

GTX109639 WB Image beta Actin antibody detects ACTB protein by western blot analysis. A. 50 µg mouse brain lysate/extract B. 50 µg mouse kidney lysate/extract

Organisation internationale de normalisation — Wikipédia

L'ISO comporte 160 membres [4]. Il y a trois différentes catégories de membres [5] : le comité membre de l'ISO : l'organisme national « le plus représentatif de ...

Tesler RC-73 WOOD - ценa, где купить в Уфе

Производитель: Tesler Модель: RC-73 WOOD - под дерево - 44.5x46.5x62см - генератор ... Интересна в её ассортименте модель Tesler RC-95 WOOD с корпусом, задекорированным под дерево. .... Tesler WCV-160 · Tesler WCV-160.

Винный шкаф TESLER WCV-160

Винный шкаф TESLER WCV-160. ... шкаф TESLER WCV-160. Производители tesler. Модель: WCV-160. Наличие: В наличии. 13 990 ₽ RUB. Количество.

Ten Most Wanted History Pictures — FBI

A compilation of the photos and profiles of wanted individuals from across the history of the FBI's Top Ten Most Wanted Program.

Journal of Nutrition and Metabolism - Hindawi

To receive news and publication updates for Journal of Nutrition and Metabolism, enter your email address in the box below.

Amazon.com : E-Force Apocalypse 160 Racquetball Racquet-3 ...

E-Force Apocalypse 160/170/175/190 Gram Racquetball Racquet Series -3 5/8" Grip

Popular Photography

15.89 MAXELLT-120 HGx-Gold 4-Pack12.89 MAXELLT-160 HGx-Gold ... .34.50 CV-200 Video Light 68.90 CL-6 Battery WCV-200 Auto CV-20SA Video Light ...

Обувь специальная для защиты от ... - Вахруши-Литобувь

26.11.2013 (ИЦ Сергиево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области", аттестаты ... модели однородной продукции, составные ... 6403 91 160 0,.

List of Old Bedford Modernians - Wikipedia

The following is a list of some notable Old Bedford Modernians who are former pupils of ..... France of the British Expeditionary Force · Brigadier W.C.V. Galwey OBE MC&bar (1897–1977), senior officer who ..... Professor of Haematology at Westminster Hospital · Professor Michael Tynan MD FRCP (born 1934), Professor of ...

Смоленский ЦСМ - KIP-Guide.ru

Категория Смоленский ЦСМ в справочнике KIP-Guide.ru (Классификатор средств измерений по ГЦИ СИ) ... Новая модель: ТКП-160Сг-М3. Подробнее.

cтиральная машина Whirlpool FWSD 71283 WCV - euro-bt.ru

cтиральная машина Whirlpool FWSD 71283 WCV.

Tesler WCV-120 | Tesler-Electronics

Винный шкаф Tesler WCV-120 - это разумный выбор для ценителей вина. Данная модель позволяет хранить до 12 бутылок. Внутренняя температура ...

Дюймовочки! Звезды, чей рост меньше 160 см | Журнал ...

22 окт. 2017 г. - Совсем крошки: звезды, так и не преодолевшие отметку в 160 см .... Актриса, певица, предприниматель, модель и продюсер, автор ...

bêta-Galactosidase — Wikipédia

La β-galactosidase, parfois abrégée en bêta-gal ou β-gal, est une hydrolase dont le rôle est d'hydrolyser des β-galactosides en oses simples.

Винный холодильник: самые популярные модели.

TESLER WCV-160 Винный холодильник · etalon-bt.ru · 13 990 Р ... А у большинства моделей винного холодильника caso используются ...

Винные шкафы и холодильники TESLER WCV-080 - стоимость ...

... и характеристики. Все цены TESLER WCV-080 с доставкой в Москве и России. ... Винные шкафы и холодильники TESLER WCV-080. рейтинг модели ...

Philips HR1863/00 Viva Collection, Silver cоковыжималка — Gig ...

Модель, HR1863/00, Размер упаковки (ДхШхВ), см, 45.5 x 25.5 x 25.5. Вид соковыжималки ... Tesler WCV-160, Black винный шкаф. 10 590.00 ք Купить ...

02.08.2013 02.08 Дневник конкурса "100 лучших ... - Хакасский ЦСМ

ФБУ Хакасскиий ЦСМ - деятельность в области стандартизации. ... производственная модель системы менеджмента производства, наличие программ ...

РМ, РМ-A, РМФ ротаметры для местного измерения расхода без ...

Ротаметры могут выпускаться с приемкой ЦСМ (ЛГФИ 407142.002ТУ) или калибровкой заводской метрологической ... РМ-1,6ГУЗ ротаметр стеклянный с местными показаниями (модель РМ-IV) .... Æ 160; межцентр Æ 125 4 отв.

Межповерочные интервалы - СВГК

Модель, Начало действия сертификата, Окончание действия сертификата, МПИ ... GS-78-160A, 2014, 26.11.19, 8. G ETC мод. GS-79-06A, 2014, 26.11.19 ...

Sh2a 160. Download software about PC games - Page 1 - FilePlanet

Download free apps about PC games for Windows like Fortnite Battle Royale.

Матрас Классик ГВИДОН 160 x 195 см — Жесткий пружинный ...

Матрас Классик Гвидон 160 x 195 см - двуспальный пружинный матрас с симметричными сторонами. Жесткость: средне-жесткий. Высота матраса 18 ...

Руководство по эксплуатации: Обратный клапан серии WCV

Модель: WCV-2121 <L.P.G>. Модель: ... Модель: WCV-2122 <L.P.G> ... 116. 140. 175. 18. 2. 129. 318. 80. 132. 160. 200. 20. 2. 161. 356. 100. 160. 185. 225.

Kyocera Shop

Fekete nyomtatók : Kyocera FS-1041: Ár: 21 000 Ft : Kompakt irodai nyomtató : Kyocera FS-1061DN: Ár: 37 000 Ft : Hálózatos irodai nyomtató : Kyocera ECOSYS P2135dn

Матрасы 160х195 (1600х1950) см — купить недорогой ...

Матрас Dreamline Classic Roll Slim 160х195 · Classic Roll Slim (160х195). ХИТ ПРОДАЖ. скидка. Недорогой, очень популярный матрас. Доставляется ...

Купить Винный шкаф Tesler WCV-160, цены в Москве на goods.ru

Кешбэк ➤ Винный шкаф Tesler WCV-160 купить по выгодной цене в маркетплейсе goods.ru ☎ 8 (495) 540-80-08 ... Наименование модели, WCV-160.

Винные шкафы: все модели от 271 руб

Винные шкафы: все модели в GOODS, Shein, Акушерство от Dunavox , CASO , LIEBHERR , Cold ... Винный шкаф Tesler WCV-160 https://static.goods.ru/.

Соглашение к договору поставки.pdf - Курский ЦСМ

на поставку автомобиля Для нужд ФБУ «Курский ЦСМ». 1. Курск ... Марка, модель LADA, 219170 LADA GRANTA ... Модель, о двигателя 21127, 3525025; ... 160;. Изготовите:1 ТС (страна) ОАО «АВТОВАЗ» (Российская Федерация);.

МПТИ-У2, ВПТИ-У2, МВПТИ-У2 - манометры, мановакуумметры ...

манометров МПТИ - от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; ... ЦСМ - по требованию потребителя приборы при выпуске из производства могут ... Маркировка (модель), Цена без НДС, Цена с НДС.

Тендеры ФБУ "ТОМСКИЙ ЦСМ" № 90779 | Все тендеры России ...

ФБУ "ТОМСКИЙ ЦСМ", 132 160, Томская область. Скидки до 30% ... Поставка магазина сопротивления серии М (модель М109R). Дата публикации: ...

принтер, картридж, МФУ, плоттер, монитор, ноутбук, сканер ...

Офис на Краснофлотской (Остановка "Дом туриста") Адрес: 644099, г.Омск, ул. Краснофлотская, д.24 ...

Матрас Классик ФИЛОН 160 x 195 см — Скидка 20 ... - Spim.ru

Скидка 20%! матрас Классик Филон 160 x 195 см - двуспальный беспружинный матрас с симметричными сторонами. Жесткость: средне-жесткий.

Станция С-ЦСМ - ООО «Амторг».

Станция для совершения смазки С-ЦСМ можно по праву назвать сердцем циркуляционной смазочной системы, ведь именно она нагнетает масло в ...

31603695304 Запрос предложений Поставка оборудования ...

24 мая 2016 г. - "Манометр образцовый деформационный МО-11202-160-2,5МПа-0 ... ИМ16М-модель 10МПа-верхний предел измерений C-клас" ... "Манометр технический МП3-У-У2-16kgf/cm2-1,5-IP40-РШ-М20х1,5-ЦСМ-Пл ТУ ...

Закупки центра | ФБУ «Пермский ЦСМ»

Зарегистрированный товарный знак ФБУ "Пермский ЦСМ" ... Запрос котировок цен | Протокол, Завершен, 160 000,00 ... Источники питания постоянного тока, линейные: Модель GPR-3520HD, Модель GPR-11H30D, c 11.08.2008г.

Tesler WCV-160 в Оренбурге - 21 товар: Выгодные цены.

21 предложение в наличии! В категории: Tesler WCV-160 - купить по выгодной цене, доставка: Оренбург, скидки!

"Bomann", "Gemlux", "GASTRORAG", "Climadiff", "CASO" - Luzana.ru

Данная модель поддерживает температуру в диапазоне от +3°Сдо +10°С и .... Винный шкаф Tesler WCV-160 предназначен для тех, кто начал собирать ...

Винный шкаф TESLER WCV-180 — купить по лучшей цене в ...

Винный шкаф TESLER WCV-180 ➤ наличие в фирменных магазинах OLDI ✓ Доставка «день в день» курьером до двери ✓ Официальная гарантия ...

Купить винные шкафы tesler популярных моделей по доступным ...

Показано 1 - 2 (всего 2 товаров). Артикул: 360560. Винный шкаф Tesler WCV-160. Производитель: TESLER. Винный шкаф Tesler WCV-160. 9 450 руб.

Винный шкаф TESLER WCV-160 - ценa, где купить

3х42х49.5 см Винный шкаф Tesler WCV-160 предназначен для тех, кто начал собирать свою коллекцию вин. Данная модель позволяет хранить до 16 ...

Бета-блокаторы: список препаратов. Сайт о лечении ...

Ниже вы найдете способ, как лечиться без лекарств, чтобы полностью избавиться от гипертонии.

D:\ОБЪЕКТЫ\Динара\ЦСМ\Корка Model (1)

Доступность зданий и сооружении для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1).

Итоги Регионального этапа 2018 конкурса «Сто лучших товаров» в ...

27 нояб. 2018 г. - Секционный диван дизайн MOON 160. 7.jpg. - ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ» ... ОАО «ДМЗ»: - Электропоезд ЭП3Д модели 62-382. 11.jpg.

Решение №228 по жалобе ООО «Сибирская Сервис Служба» на ...

22 авг. 2008 г. - действия Единой Комиссии ФГУ «Новосибирский ЦСМ» при проведении ... наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, ... выполненных на бланках большой плотности (до 160 г/м2). 3.

Продам ЗИЛ самосвал - Зил ЦСМ 450301, 1992 - Грузовики в ...

25 апр. 2012 г. - Зил ЦСМ 450301. 6 000 куб. см. 1992 год. 6 000 кг. Есть ПТС. ... ЗИЛ 130, 1993. 1092. 160 000₽ ... Модель грузовика. Зил ЦСМ 450301.

Матрас Райтон Classic EVS M 160x195 (Cell): цена, состав, отзывы ...

Купить матрас Райтон Classic EVS M 160x195 (Cell) в интернет-магазине производителя. Бесплатная доставка. Описание, цена, отзывы. Купить в ...

Холодильники Tesler - купить в интернет-магазине в Москве ...

Холодильники Tesler в интернет магазине Teсhport.ru ➤ Сотни отзывов, удобный подбор! ☺ Быстрая доставка! ☎ 8 (800) 555-87-78.

Винные шкафы в Рязани - Рязань Онлайн

фильтр (цена, скидка, марка, параметры модели). Цена от до; Производитель .... Цены: 16. Винный шкаф Tesler WCV-160. от 9744 до 10990 руб.

Untitled - ФизТех

Цена поверки Томского ЦСМ предоставляется по запросу. 470172A .... исполнение "Защита от перегрузки" (только для моделей ВУф Кс d. 100, 160; МТиф Кс, ... Манометры: 0 - 1, 1,6, 2, 5, 4, 6, 10, 16, 25, 40, 60, 100, 160 МПа.

NV Print NV-TK1120, Black тонер-картридж для Kyocera FS ...

OZON.ru предлагает выгодные цены и отличный сервис. NV Print NV-TK1120, Black тонер-картридж для Kyocera FS ...

yotma | FanFiction

yotma is a fanfiction author that has written 50 stories for Lord of the Rings, Harry Potter, Saint Seiya, Clive Cussler, and Assassin's Creed.

Купить винный шкаф для дома | Домашний холодильник для вина в ...

Компактность. Некоторые модели рассчитаны всего на несколько бутылок и имеют совсем небольшие габариты, поэтому для их установки не ...

Kyocera Toner & Druckerpatronen: Original, Kompatibel oder ...

Für aktuelle und ältere Tintenstrahl- und Laserdrucker von Kyocera bzw. Kyocera Mita Bestellen Sie hier online kostengünstige Kyocera Toner, Druckerpatronen ...

Новости - Красноярский ЦСМ

3 октября в стенах ФБУ «Красноярский ЦСМ» впервые пройдёт семинар для ... метрологии (ФГУП «СНИИМ») получил патент на полезную модель.

Винный шкаф однокамерный Tesler WCV-160 – выгодная цена ...

Винный шкаф Tesler WCV-160 предназначен для тех, кто начал собирать свою коллекцию вин. Данная модель позволяет хранить до 16 бутылок при ...

Firefox version history - Wikipedia

Current supported test releases. Firefox 65.0 Beta; Firefox 65.0 Developer Edition; Firefox 66.0 Nightly

ФБУ "Волгоградский ЦСМ" - Новости

АО «ЖАСКО». Пресс-экструдеры для производства кормов модели ПЭ модификации У (универсальные) ... LUKOIL POLYFLEX EP3-160. Смазки серии ...

Bargaining Power Effects in Financial Contracting: A Joint Analysis ...

... Pj-~|0 if D'(2) feasible for A&N-type borrower fi>l + Pi+nc + wcV svnax S 4(1 + Pi ... Case III - Risky debt: ymin\ < h>B, A-type lender, 160 4 Extending the Model ...

Tesler WCV-080 купить в интернет магазине - ЯВитрина

Большой каталог товаров: tesler wcv-080 ▽ - сравнение цен в интернет магазинах, описания и характеристики ... Винный шкаф Tesler WCV-160.

ООО "Пневмакс" - пневматическое и гидравлическое ...

Мы предлагаем полный аналог николаевской станции смазки С-ЦСМ 3 ... Гидростанция CTR-KV0796 для токарных станков с ЧПУ моделей 160HT и ...

Vitamina A - Wikipedia, la enciclopedia libre

La vitamina A, retinol o antixeroftálmica, es una vitamina liposoluble (es decir que es soluble en cuerpos grasos, aceites y que no se puede liberar en la orina como ...

Опросный лист на биметаллические термометры ТБф, ТБЛ, ТБф ...

Модель термометра ... 0 - 60; 100; 120; 160; 250; 350; 450C° ... Термометр биметаллический ТБф-221 0…250C° кт.1,5 d.160 IP65 УШ*6 М20*1,5 ... "ГП" – Гос.поверка, приборы будут поверены представителем ФГУ "Томский ЦСМ";.

2 - Хабаровский ЦСМ

Согласно данным производителя, объём топливного бака этой модели составляет ... ЦСМ» принял участие в праздничном шествии, посвященном 160 ...

Lista över livsmedel som innehåller mest beta-karoten

Vilka produkter som innehåller mest beta-karoten (µg).

Продать картриджи, картриджи бу продать, скупка картриджей ...

ПК РОТЭК Технолоджиз осуществляет покупку отработанных (оригинальных) картриджей для ...

Kyocera - Toner és tintapatron HP Canon Epson Xerox OKI ...

Kyocera - Tintapatron és toner gyors szállítással: HP, Epson, Canon, Samsung, Xerox, Oki típusokhoz. Nyomtatókellék. Rendeljen most! www.tonerkereso.hu

Винный шкаф Tesler WCV-160. Стоимость, описание ...

Винный шкаф Tesler WCV-160. Стоимость, описание, характеристики, фото. ... Топ моделей · Распродажа · Новинки. Компания ТЕХНОСКЛАД; О ...

Sh2a 160. Бета-блокаторы: список препаратов. Сайт о лечении ...

Ниже вы найдете способ, как лечиться без лекарств, чтобы полностью избавиться от гипертонии.

E1450A 160 MHz, 12-channel timing module [Устарело] | Keysight ...

The E1450A 160 MHz Timing Module is a 2-Slot, C-Size VXIbus register-based module.

Срочная заправка картриджей в СПб, адреса по заправке ...

Готовы прошивки к аппаратам: Xpress-M2070, M-2070W. SCX-3405W, SCX-3405WK SCX-3405F, SCX-3405FH SCX-3405FK Work Centre 3550_V25.002.03.002

Каталог продукции (Архив) | Tesler-Electronics

Kрупная бытовая техника · Tesler RC-160 SILVER. Архивная модель. Подробнее · Kрупная бытовая техника · Tesler RC-160 WHITE. Архивная модель.

Tesler WCV-160 - цены - Холодильники Tesler

Сообщить об ошибке в описании модели ... Модель: Tesler WCV-160 ... Китай Винный холодильник TESLER WCV-160 (черный). Габариты (В х Ш х Г) ...

Фото: Винные шкафы, кухонная бытовая техника. В продаже ...

Описание: Винный шкаф Tesler WCV-160 предназначен для тех, кто начал собирать свою коллекцию вин. Данная модель позволяет хранить до 16 ...

Запись обозначения при заказе датчиков давления 415, моделей ...

Запись обозначения при заказе датчиков давления 415, моделей 8ХХ8. ... По умолчанию – М20х1,5;; - Госповерка ЦСМ;; - Код монтажных частей по таблице 5;; - Дополнительные требования: Д – дроссель; ... 8Х48-1, 250; 160 кПа.

Купить мини-бар-холодильник в интернет-магазине в Москве ...

Винный шкаф Tesler WCV-160 · Быстрый просмотр · Винный шкаф Tesler WCV-160 Винный шкаф Tesler WCV-160. 13 990 руб. В корзину. В наличии.

Practical Management of Pain

141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. ... Jamison RN, Rock DL, Parris WCV. Empirically derived ...

Orange Coast Magazine

... 160 Soar for Life 209 Solena Landscape— www.solenalandscape.com 183 ... 80 World Class Vacations— www.wcv.com 1 24 Yuzuki Esthetic Salon 210 Z ...

Verification, Model Checking, and Abstract Interpretation: 8th ...

{uwcw u, v e (2*} % (), or |wc| < maalen and L s {wcv |v e (2*}# 0. ... Q. 4 Language Representation and Manipulation In this section, we discuss 160 F. Klaedtke, ...

Винный шкаф TESLER WCV-160 купить в интернет-магазине ...

Винный шкаф TESLER WCV-160 | ХОЛОДИЛЬНИК. ... менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели.

Смоленский ЦСМ - ALL-Pribors.ru

Смоленский ЦСМ Классификатор средств измерений по ГЦИ СИ. Default ALL-Pribors Device Photo ... устройств приборов. Новая модель: ТКП-160Сг-М3.

KYOCERA Service | KYOCERA Document Solutions

In Zusammenarbeit mit unseren Fachhandelspartnern setzt sich das gesamte KYOCERA Service Team dafür ein, dass die IT-Landschaft in Ihrem Unternehmen reibungslos ...

Классический фасад - ФБУ "Иркутский ЦСМ"

Главное достоинство модели в том, что ее можно настроить на один из ... и рабочий диапазон входных напряжений питания: 160-270 В при выборе на ...

Skup zużytych tonerów, tuszy - SKUP, skup, skup tonerów ...

SKUP ZUŻYTYCH WKŁADÓW: Tonery laserowe: Hewlett Packard, Canon, Lexmark, Xerox, Minolta, Brother, Kyocera, Panasonic, Ricoh.

Заправка картриджей в Санкт-Петербурге - мастерская ...

Отзывы наших клиентов. Наши клиенты - наши друзья, мы помогаем каждому обратившемуся к нам.

Tesler WCV-080 - описание, характеристики, тест, отзывы, цены ...

винный шкаф, 21л, 1-камерный, 25.4x46.3x51.4см, серый.

Amazon.com: Customer reviews: E-Force Apocalypse Beta 170 ...

Find helpful customer reviews and review ratings for E-Force Apocalypse Beta 170 Racquetball Racquet - 3 15/16" Grip at Amazon.com. Read honest and unbiased product ...

Новости - Трансмашхолдинг

Все заказанные вагоны – некупейные, модели 61-4447. Они рассчитаны на движение со скоростью 160 км/ч. ... ОАО «Центросвармаш» (ЦСМ, входит в АО «Трансмашхолдинг») возобновило выполнение заказа для французской ...

Tesler WCV-160, Black винный шкаф — купить в интернет ...

Винный шкаф Tesler WCV-160 предназначен для тех, кто начал собирать свою коллекцию вин. Данная модель позволяет хранить до 16 бутылок.

Tesler WCV-160 | Tesler-Electronics

Винный шкаф Tesler WCV-160 предназначен для тех, кто начал собирать свою коллекцию вин. Данная модель позволяет хранить до 16 бутылок.

Kyocera Совместимость картриджей, тонеров для заправки ...

Kyocera Главный коротрон для FS-1110 / 1100 / 1300, EcoSys-M2030 / M2530 / P2035, FS-1028 / 1030 MFP / 1120 / 1128 / 1130 / 1350, EcoSys-M2035...

Холодильник Tesler WCV-160: цены в магазинах, стоимость ...

Винный шкаф Tesler WCV-160 предназначен для тех, кто начал собирать свою коллекцию вин. Данная модель позволяет хранить до 16 бутылок.

Lux Radio Theater at OTR.Network (Old Time Radio)

Listen to 276 episodes of Lux Radio Theater for free. Part of our over 12,000 show library of old time radio.

сборник научны х статей цсм эф мгу - Экономический факультет МГУ

Гридин Р. В. Сравнительный анализ национальных моделей .... ЦСМ предлагает бакалаврам ЭФ МГУ учебную дисциплину по выбору ...... Page 160 ...

Холодильники и морозильники Tesler: цены в Москве. Купить ...

Холодильники и морозильники Tesler: цены - от 7 390руб. в магазинах Москвы. Выбрать и купить холодильник и морозильник Теслер с доставкой в ...

Нутромеры индикаторные НИ, НИ-ПТ, НИ Ц и НИ Ц-ПТ

б) нутромер модели НИ-ПТ ... Тип нутро- мера. 6-10 10-18 18-50. 18-35. 35-50. 50-100 100-. 160. 50-160. 160-250 250-. 450 .... ФБУ «Челябинский ЦСМ».

RBI Retail Loan Loss Provisioning - WB_2014.05 - World Bank Group

by discounted WCV of real estate or already repossessed assets. ❑ Typical ..... 160. 151-180. 130. 135. 181 new. 120. 128. 180+. 3.000. 3.120. Curr. -. -. 1-30.

Характеристики модели Винный шкаф Tesler WCV-160 на Яндекс ...

Подробные характеристики модели Винный шкаф Tesler WCV-160 — с описанием всех особенностей. А также цены, рейтинг магазинов и отзывы ...

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙАНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

... рассмотрев жалобу ФБУ «Красноярский ЦСМ» на действия аукционной ... происхождения трубки рентгеновской с кожухом Perfomix 160 A (D2801A); ... полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), ...

Купить Винный шкаф Tesler WCV-160 по супер низкой цене со ...

Купить по супер низкой цене Винный шкаф Tesler WCV-160 в интернет ... Модель предназначен для тех, кто начал собирать свою коллекцию вин.

Быт.техника : Tesler WCV-160, Black винный шкаф - Логобург

Tesler Винный шкаф Tesler WCV-160 предназначен для тех, кто начал собирать свою коллекцию вин. Данная модель позволяет хранить до 16 бутылок.

ГосЗатраты: ФБУ "Мурманский ЦСМ"

Заказчик: ФБУ "Мурманский ЦСМ" ..... волнодисперсионный рентгенофлуоресцентный анализатор содержания серы модель SINDIE ISO.

Megace 160 mg Tablets - Medicines

Megace 160 mg Tablets - Summary of Product Characteristics (SmPC) by Swedish Orphan Biovitrum Ltd

Beta Ceti - Wikipedia

Beta Ceti (β Ceti, abbreviated Beta Cet, β Cet), also named Diphda, is the brightest star in the constellation of Cetus. Although designated 'beta', it is actually ...

ФБУ «Рязанский ЦСМ» | Каталог | СРЕДСТВА РАДИОСВЯЗИ ...

Код ЦСМ: 027; Рег.номер: 003492; Код ОКП: 658690; Наименование продукции: ... 160-125003150-20000125-10000160-12500 500-4000 Частота основного ... 0,5 0,06 0,02 Средняя нарботка до отказа, ч - 12500 для все моделей.

Купить Винный холодильник Tesler WCV-160 ASKO по низкой цене ...

Предлагаем купить Винный холодильник Tesler WCV-160 по выгодной цене в ... Данная модель позволяет хранить до 16 бутылок объемом 0,75 литра.

Téléchargement - KYOCERA Document Solutions Tunisie

Téléchargez les dernières mises à jour, utilitaires et les modes d'emploi Kyocera.

Download software about PC games - Page 1 - FilePlanet

Download free apps about PC games for Windows like Fortnite Battle Royale.

Download Center - KYOCERA Document Solutions

Unsere SW- und Farbdrucker sowie Multifunktionssysteme sind in der Lage fast alle Funktionen unter Linux und UNIX auszuführen. Sie können Treiber für das Drucken ...

Мнемоники в HTML — Википедия

Символ Назначение Мнемоника Код неразрывный пробел &nbsp; &#160; ¡ перевёрнутый ...

Mr Cartucho Cartuchos de Tinta y Toner Compatibles para ...

Venta de cartuchos de tinta y toners compatibles al mejor precio, ahorre en la compra de sus cartuchos de tinta comprando en Mr Cartucho.

МП4-УУХЛ1 - манометры технические показывающие, корпус 160 ...

... корпус 160 мм нержавеющая сталь, радиальный штуцер без фланцев ... калибровка и пломбирование (по требованию потребителя) – ЦСМ, П.П.Пл;. Более подробная информация с описанием каждой модели манометра, ...

Untitled - Оренбургский ЦСМ

1 дек. 2015 г. - Е ФБУ "Оренбургский ЦСМ" ... |Кольца установочные 100..160 мм .... Проведение измерений высоты полуприцепа модель grai and ...

Характеристики Винный шкаф TESLER WCV-160: подробное ...

... WCV-160. Техническая спецификация Винный шкаф TESLER WCV-160. ... Модель. TESLER WCV-160. Основной цвет. черный. Дополнительный цвет.

1май _2011.indd - Омский ЦСМ

1 сент. 2011 г. - 7 (160). Электронная версия газеты – на сайте Омского ЦСМ: ... провели в нашем ЦСМ семи- ..... ставил действующую модель маши-.

СебеВДом.ру - Tesler WCV-080

Основные характеристики. Производитель, Tesler. Модель, WCV-080. Наименование, Tesler WCV-080. Описание, Тип винный шкаф/ Цвет серый/.

Teksti-TV | yle.fi

Yle Teksti-TV Sivu 100/1 Teksti-TV yle.fi/tekstitv 199 PÄÄHAKEMISTO ...

Скатерть гобеленовая "Жемчужная лилия" (круглая) (160*160)


Размеры:160*160

2139 РУБ

Грандсток похожие

Подробнее

Скатерть гобеленовая "Лаура" (круглая) (160*160)


Размеры:160*160

2539 РУБ

Грандсток похожие

Подробнее

Скатерть гобеленовая "Песни весны" (круглая) (160*160)


Размеры:160*160

1709 РУБ

Грандсток похожие

Подробнее

Скатерть гобеленовая "Испанские сердечки" (круглая) (160*160)


Размеры:160*160

2139 РУБ

Грандсток похожие

Подробнее

Скатерть гобеленовая "Гжель" (круглая) (160*160)


Размеры:160*160

2139 РУБ

Грандсток похожие

Подробнее

Tadeusz Zubiński Nikodem Dyzma w Łyskowie


<div> <div> <p>Nikodem Dyzma w Łyskowie to znakomicie, świetnie napisana  książka opowiadająca dzieje Nikodema Dyzmy, bohatera powieści Dołęgi  Mostowicza w łyskowskim okresie jego życia, zanim jeszcze trafił do  Warszawy, a potem do Koborowa, gdzie zrobił oszałamiającą karierę.  Pomysł Tadeusza Zubińskiego by opisać życie i dzieje Dyzmy z tamtego  okresu to pomysł znakomity, a sama książka doczekała się znakomitej  recenzji Ryszarda K. Sławińskiego, który m.in. tak o niej pisze:  Pomysł  Tadeusza Zubińskiego, aby odsłonić mroki pobytu „naszego bohatera  narodowego” w mitycznym Łyskowie i pokazać, że hochsztaplerzy muszą mieć  sprzyjający klimat do ukształtowania swoich podstawowych nawyków, jest  jednocześnie doskonałą okazją do pokazania naszej międzywojennej  „zapyziałej” prowincji. Autor wprost zaskakuje mnogością szczegółów  ówczesnego bytowania, dziś – anachronicznych, a przecież godnych  wspomnienia. Jednocześnie książka uświadamia czytelnikowi, że  „przeszłość to dziś tylko cokolwiek dalej”. Niekiedy bohater powieści  jakby antycypował nieco wypadki, które nastąpiły w wiele lat później i  wypowiadał słowa, których genialne, niezaprzeczalne autorstwo nie należy  do fikcyjnych postaci lecz do obecnych realnych hegemonów intelektu.”  Powieść Zubińskiego czyta się z równie zapartym tchem jak powieść Dołęgi  Mostowicza, a po przeczytaniu chętnie się po nią sięga jeszcze nie  jeden raz, by przeczytać ja po raz kolejny i kolejny…</p> </div> </div>

318.92 РУБ

похожие

Подробнее

пародонтоцид спрей 25 мл

Nikos Dimou Nieszczęście bycia Grekiem


Nieszczęście bycia Grekiem jest z  założenia zapewne książką satyryczną, ale nie wiadomo, w których  momentach autor przestaje żartować. Na szczęście dla nas, czytelników  spoza Grecji, nie można jej traktować jako zbioru prawd  objawionych,  ale raczej jako listę anegdot i tropów, przydatnych w myśleniu i  mówieniu o współczesnej Grecji.

Książka Dimu nie jest na pewno  źródłem akademickim, choćby dlatego, że tak swobodnie i niesprawiedliwie  generalizuje. Może stać się jednak  rodzajem wyśmienitego  antyprzewodnika, opisującego ciemne strony kraju, który w jakże  licznych  bedekerach odmalowywany jest zawsze w bieli i błękicie, jako  kraina słońca i beztroski, pijącego Dionizosa i tańczącego Zorby.

268.57 РУБ

похожие

Подробнее

Maros Krajnak Informacja


Historia dwóch młodych mężczyzn, którzy po opuszczeniu rodzinnego  miejsca próbują znaleźć się w świecie pozbawionym perspektyw. Fedo  studiuje w stolicy i zaczyna pracę w międzynarodowej korporacji. Staje  się trybikiem w świecie współczesnego, cywilizowanego niewolnictwa. Jego  przyjaciel, Vakso, kręci się w błędnym kole zmiennych wyjazdów do  Niemiec, USA i na Ukrainę. Odskocznią od pozbawiającego złudzeń życia  jest wędrówka w poszukiwaniu magii Floryńskiej monarchii – fikcyjnej  nazwy ziem ruskich z tradycyjną osadą na pograniczu Słowacji, Polski i  Ukrainy, luźno nawiązującej do nieudanej próby rusińskich Łemków o  ogłoszenie tak zwanej Republiki floryńskiej.

Zamykająca „trylogię łemkowską” Informacja opowiada o czymś  tylko pozornie banalnym: życie jest ciągłym poszukiwaniem i ucieczką,  ale bez względu na jej kierunek staje się utopią. Zupełnie jak floryńska  monarchia, po której ostatnim symbolicznym „tańcu”, wraz ze śmiercią  stryja Michała, umiera pewien świat.

469.99 РУБ

похожие

Подробнее

Nina Reichter Ostatnia spowiedź. Tom III


HIT INTERNETU! ZAKOCHAJ SIĘ W HISTORII, KTÓRĄ POKOCHAŁY SETKI LUDZI.
 Kontynuacja bestsellerowej powieści Niny Reichter. Pełna napięcia,  romantyczna opowieść o miłości w szponach show-biznesu. Poznaj tom III  cyklu Ostatnia spowiedź.
 Bradin i Ally żyją spokojnie, są zaręczeni. Jednak show-biznes nie  zapomina o tych, których raz pochwycił w swoje sidła. Bradin nadal  funkcjonuje w sieci zależności. Producenci, wytwórnia, kontrakt płytowy,  słupki sprzedażowe. Świat bez sentymentów.
 Gdy Violet LaRoch ujawnia mediom prawdę o swoim dawnym związku z  Bradinem, wszystko zaczyna się walić. Jedno kłamstwo pociąga za sobą  drugie. Znajdują się ludzie, którym zależy, by zniszczyć wokalistę  Bitter Grace.
 I okazuje się, że poukładane życie to domek z kart, nic bardziej trwałego od snu.
 Co zrobi Ally, gdy szaleńcze, mające trwać wiecznie uczucie nagle się  skończy… pozostawiając ją w obcym kraju – wprawdzie z karierą, ale bez  rodziny i z sercem rozbitym w drzazgi?
 Miłość, zazdrość, show-biznes. Ostatnia spowiedź.
 Poczuj, jak kocha ten, którego kochają tysiące…
 Facebook: https://www.facebook.com/OstatniaSpowiedz

471.86 РУБ

похожие

Подробнее

Акриловая ванна BelBagno 160х70 с каркасом (BB102-160-70, BB102-160-MF)

Чашка чайная, 160 мл Narumi


Чашка чайная, 160 мл

350 РУБ

Narumi чашка-чайная-160-мл похожие

Подробнее

Бур Nn ink. 39491-160


Количество ножей: 2, Диаметр ножа: 160, Коды товара производителя: 39491-160

1949 РУБ

Nn ink. 39491-160 похожие

Подробнее

PG 160 Решетка


Высота товара: 160 м; Ширина товара: 160 м; Посадочный размер вентиляционного канала: 160 мм;

500 РУБ

SHUFT похожие

Подробнее

Teresa Kulik Imperium Wielkiego Kota


Na osiedlu, jakich tysiące, żyją ludzie i koty. Jedne kochane,  pieszczone i karmione do syta, inne kryjące się w piwnicach, bezdomne i  często głodne. Jest też na osiedlu stary mur – zapewne pozostałość po  jakichś magazynach, który teraz stanowi granicę dwóch kocich terytoriów –  Imperium i Gangu. O tę właśnie granicę potoczą się podstępne walki i  prawdziwe bitwy, których bezpośrednim sprawcą jest pewien Syjam –  potężnej postury, lecz małego serca.
 Kocury i kotki obydwu terytoriów przeżyją wiele przygód nie tylko na  swoim osiedlu. Powędrujemy z nimi do cyrku, muzeum, a nawet opery.  Zajrzymy na prawdziwe wiejskie podwórko i pachnącą leśną działkę.  Będziemy ucztować na weselu i słuchać najpiękniejszych nocnych kocich  serenad w świetle księżyca.
 Bajka przeznaczona jest dla dzieci w wieku 7-12 lat.

471.86 РУБ

похожие

Подробнее

Чайный набор 160 мл, 6 пар Crystalite Bohemia

Kalin Terzijski Czy jest ktoś, kto cię kocha?


Outsiderzy, alkoholicy, wyłudzacze, kolekcjonerzy cudzych żyć,  nieznośni sąsiedzi, niespełnieni kochankowie – to właśnie oni zaludniają  rzeczywistość Kalina Terzijskiego. Obyczajowy obrazek sąsiaduje tu z  przełamanym przekorną puentą symbolizmem, przed melancholią i powagą  życia chronią zaś ironia i zgryźliwy humor.

Bohaterowie „Czy jest ktoś, kto cię kocha” przypominają nas samych  tak bardzo, że być może lektura jest tylko złudzeniem i to my sami  odgrywamy w opowiadaniach sofijskiego pisarza główne role. Bo przecież  „nie radzimy sobie szczególnie dobrze” i do złudzenia przypominamy  Antona K., który mógłby bez trudu zamienić się miejscami z Kafkowskim  Józefem, gdyby tylko sławniejszego K(olegę) wzięły w obroty i  przemieliły tryby codzienności. Ale jest u Terzijskiego tęsknota za  miłością, jej fizyczna wręcz potrzeba, która nawet w chwilach cynizmu  przebija na wierzch i przynosi nadzieję.

537.14 РУБ

похожие

Подробнее

Душевая дверь Cezares Pratico BF-2 160 Punto, хром (Pratico-BF-2-160-P-Cr)

Душевая дверь Cezares Anima BF-2 160 Punto, хром (Anima-BF-2-160-P-Cr)

Душевая дверь Cezares Pratico BF-2 160 прозрачная, хром (Pratico-BF-2-160-C-Cr)

КомментарииПодпишитесь на новые товары в polis-d.ru